ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշակերտների ընդունելության ժամանակացույց
Աշակերտների ընդունելության ժամանակացույց
Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների
Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և կից հավելվածը՝ սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների՝ տարրական, հիմնական, ավագ

Տարրական 1-ին աստիճան

հիմնական 2-րդ աստիճան

միջնակարգ 3-րդ աստիճան