Դպրոցի խորհրդակցական մարմիններ

Արձանագրություն 15
Ardzanagrutyun 15
Արձանագրություն 14
Արձանագրություն 14

Արձանագրություն 13

Արձանագրություն 12.

Արձանագրություն 12

Հավակնորդի դիմում

Արձանագրություն_թիվ8_Մանկավարժական խորհրդի

Արձանագրություն_թիվ6_Ծնողական խորհրդի նիստի

Աշակերտական խորհրդի արձանագրություն թիվ 6
Ardzanagrutyun 6

Կառավարման խորհրդի արձանագրություն
Արձանագրություն 10.

Արձանագրություն 10

Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն թիվ 6
Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություն

Ծնողխորհրդի արձանագրություն թիվ 4
Ծնողխորհրդի արձանագրություն

Աշակերտական խորհրդի արձանագրություն թիվ 5

Աշակերտական խորհրդի արձանագրություն 5

Կոլեգիալ կառավարման միացյալ խորհուրդ` նախագահ` Անժելա Մալխասյան
Կոլեգիալ կառավարման միացյալ խորհուրդ` 14 անդամ

Մանկավարժական խորհուրդ` 30 անդամ

Աշակերտական խորհուրդ` նախագահ` Սոֆյա Պետրոսյան
Աշակերտական խորհուրդ` 30 անդամ

Ծնողական խորհուրդ` նախագահ` ԻՎ. Պետրոսյան
Ծնողական խորհուրդ` 13 անդամ