ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

2021-2022 ուստարի
ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ` Տ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ` Տ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Աշխատակիցներ` 38
Մանկավարժական աշխատողներ` 30
Ուսումնաօժանդակ աշխատողներ` 8
Դասարանների թիվը` 12
Աշակերտների թիվը` 170 /տղա` 88, աղջիկ`82/
Նախակրթարանի սաների թիվը` 13 /տղա` 8, աղջիկ` 5/